Thứ hai,  10/05/2021
Sở xây dựng triển khai nhiệm vụ 2015:

Tập trung triển khai đưa Luật Xây dựng 2014 vào cuộc sống

LSO-Ngày 28/1/2015, Sở Xây dựng Lạng Sơn tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, ngành Xây dựng Lạng Sơn đã cấp 21 giấy phép quy hoạch, phối hợp thẩm định 47 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, trực tiếp thẩm tra thiết kế công trình xây dựng đối với 85 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Đối với lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở đối với 4.429 người, đã thực hiện hỗ trợ cho 123 người với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

Năm 2015, ngành xây dựng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014 vào cuộc sống, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn đặc biệt là các dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiệu quả, minh bạch gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị.

Tại buổi tổng kết, đại diện các đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã nêu nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước năm 2015 của ngành trên các lĩnh vực như: quản lý chất lượng công trình xây dựng;  tiến độ triển khai thực hiện chương trình phát triển vât liệu không nung đến năm 2020 và xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của ngành xây dựng

Nhân dịp này, Công đoàn Sở Xây dựng đã phát động phong trào thi đua năm 2015 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2014.

CÔNG QUÂN