Chủ nhật,  09/05/2021

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 4.018 tỷ đồng

Ngày 29-1, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 31-12-2014, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 4.018 tỷ đồng.

Bộ Tài chính công bố số liệu về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2014.

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm ngày 1-1-2014 là 169,219 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến Quý I (tính đến hết ngày 31-3-2014) là 842,016 tỷ đồng.

Số dư quỹ BOG đến Quý II tính đến hết ngày 30-6-2014 là 1.594,749 tỷ đồng.

Sang Quý III số dư Quỹ BOG tính đến hết ngày 30-9-2014 là 2.296,609 tỷ đồng.

Bước sang Quý IV (tính đến hết ngày 31-12-2014) số dư Quỹ bình ổn là 4.018,711 tỷ đồng.

Theo Nhandan