Thứ hai,  10/05/2021

Sản lượng chè Việt Nam xuất khẩu đứng thứ năm thế giới

Theo Hiệp hội Chè Việt Nam, cả nước có khoảng 125 nghìn ha đất trồng chè. Trong đó, diện tích chè đang cho thu hoạch là 113 nghìn ha, năng suất bình quân đạt tám tấn búp tươi/ha. Trong số sản lượng 180 nghìn tấn chè khô của năm 2014, Việt Nam xuất khẩu được 130 nghìn tấn, kim ngạch đạt 230 triệu USD, doanh thu 2.300 tỷ đồng, tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm trên thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Kê-ni-a và Xri-lan-ca.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 1-2015, không khí lạnh cộng thêm nền nhiệt độ các vùng muối cả nước xuống thấp, sương mù nhiều, cho nên mặc dù diện tích sản xuất muối cả nước tăng 625 ha nhưng sản lượng muối chỉ đạt khoảng 12.688 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ 2014. Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 131.454 tấn. Giá muối ổn định dao động từ 600 đến 2.500 đồng/kg, tùy vùng.

Theo Nhandan