Thứ năm,  06/05/2021

Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu của VNBC

Ngày 2-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố việc tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNBC). Theo đó, ngày 31-1, Ðại hội đồng cổ đông bất thường VNBC đã được tổ chức tại Long An để thông báo công khai kết quả kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính, giá trị thực và vốn điều lệ của Ngân hàng và thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Ðại hội đồng cổ đông quyết nghị không thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ để bảo đảm giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng bằng mức vốn pháp định. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng, Quyết định số 48 ngày 1-8-2013 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt và Nghị quyết của Ðại hội đồng cổ đông VNBC, NHNN đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNBC với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần. Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNBC, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của VNBC.

Theo NHNN, với việc cơ quan này nắm quyền sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành VNBC, VNBC có điều kiện thuận lợi hơn trong việc triển khai thành công phương án tái cơ cấu được duyệt và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, hiệu quả hơn. Ðồng thời, các quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại VNBC sẽ tiếp tục được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Theo Nhandan