Thứ ba,  11/05/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ 2015

LSO-Ngày 4/2/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị người lao động và tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ 2015.

Kết thúc năm 2014 mặc dù hoạt động trên lĩnh vực tư vấn công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cạnh tranh khá quyết liệt nhưng dưới sự lãnh đạo thống nhất của tập thể Ban Giám đốc, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ kỹ sư trong công ty, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra đều thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong năm đơn vị đã ký thực hiện 240 hợp đồng trên các lĩnh vực lập dự án đầu tư, lập báo kinh tế kỹ thuật, quy hoạch, giám sát thi công… đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,7 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Bước sang năm 2015 công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng, tỷ xuất lợi nhuận trên doanh thu khoảng 6% và tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho gần 100 lao động. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kỹ sư lành nghề, phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng.

Lãnh đạo Công đoàn ngành và Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân công ty

Trong khuôn khổ buổi tổng kết, lãnh đạo công ty và Công đoàn cơ quan đã phát động năm thi đua trọng điểm hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập công ty và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn ngành Giao thông vận tải và của đất nước. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

CÔNG QUÂN