Thứ sáu,  07/05/2021

Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 5 địa phương

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.400 tấn hạt giống lúa, 267 tấn hạt giống ngô và 13,7 tấn hạt giống rau cho 5 địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 2 và bão số 4.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn 200 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô, 3 tấn hạt giống rau; tỉnh Quảng Trị 100 tấn hạt giống lúa, 70 tấn hạt giống ngô, 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Phú Yên 600 tấn hạt giống lúa, 55 tấn hạt giống ngô, 1,5 tấn hạt giống rau; tỉnh Khánh Hòa 300 tấn hạt giống lúa, 12 tấn hạt giống ngô, 1,2 tấn hạt giống rau; tỉnh Ninh Thuận 200 tấn hạt giống lúa, 30 tấn hạt giống ngô.

UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định.

UBND các tỉnh: Bình Thuận, Bình Định báo cáo cụ thể việc sử dụng số kinh phí đã được ngân sách trung ương tạm ứng để khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 theo quy định tại Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012, trên cơ sở đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tiếp tục hỗ trợ theo quy định.

Theo báo cáo của UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài, bão số 2, số 4 kèm mưa lũ trong vụ Hè thu, vụ mùa 2014 đã gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Hiện nay các tỉnh miền Trung đang đứng trước nguy cơ hạn hán nghiêm trọng, các địa phương điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2015 theo hướng chuyển diện tích lúa thiếu nước sang trồng ngô và rau màu.

Theo CPV