Thứ năm,  06/05/2021

Ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

LSO-Việc trả lương qua tài khoản đem đến nhiều hữu ích cho cả khách hàng, đơn vị chi trả lương và ngân hàng cung ứng dịch vụ, đặc biệt là góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.
Khách hàng được hướng dẫn mở thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, về trả lương qua tài khoản, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các ngân hàng thương mại tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Trương Thu Hoà, Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp và kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: Chi nhánh tổ chức triển khai kịp thời các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát các ngân hàng về chất lượng dịch vụ, tình trạng hoạt động các máy ATM, máy POS, vấn đề đảm bảo an ninh… Theo đó, các ngân hàng thương mại đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, giới thiệu các tiện ích mới của thẻ, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các tiện ích: thanh toán các hoá đơn điện, nước, điện thoại, chuyển khoản, các dịch vụ trên Internet… và có các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ thanh toán vào việc mua sắm, tiêu dùng. Để đẩy mạnh thanh toán qua thẻ, các ngân hàng còn lắp đặt các máy POS chấp nhận thanh toán thẻ tại các siêu thị, khách sạn, nhà hàng… Những sự cố, khiếu nại về sử dụng dịch vụ thanh toán được cán bộ ngân hàng giải đáp thoả đáng, đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng.

Với những nỗ lực đó, năm 2014, số thẻ phát hành tiếp tục tăng lên. luỹ kế từ năm 2007 đến nay, tổng số thẻ phát hành là 239.909 thẻ, tăng 40.476 thẻ so với năm 2013. Trong đó, số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện trả lương qua tài khoản là 1.217 đơn vị, tăng 104 đơn vị (18,6%) so với năm 2013, chiếm 78,3% tổng số đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống máy ATM, POS được xem xét, bố trí, lắp đặt ở các vị trí trung tâm, nơi đông dân cư, an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Hiện, tổng số máy ATM đang hoạt động là 61 máy, tăng 5 máy so với năm 2013. Đặc biệt, số máy POS nhằm phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt là 143 máy, tăng 67 máy so với năm 2013. Thanh toán không dùng tiền mặt đã có chuyển biến rõ rệt, tổng doanh số thanh toán bằng thẻ qua POS của các ngân hàng thương mại trên địa bàn là 8.455,7 triệu đồng, tăng 4.299,5 triệu đồng, tăng 103,44% so với năm 2013. Tổng thu phí dịch vụ thanh toán qua thẻ đối với đơn vị chấp nhận thẻ là 70,2 triệu đồng, tăng 20,8% so với năm 2013.

Khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tại Siêu thị Thành Đô

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg đã thực sự có tác động tích cực tới việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn: giúp khách hàng thay đổi thói quen dùng tiền mặt, tiếp cận với dịch vụ hiện đại và nhiều tiện ích. Đơn vị hưởng lương ngân sách tiết kiệm được chi phí, thời gian, nhân lực trong quản lý ngân quỹ và chi trả lương; các ngân hàng cung ứng dịch vụ tăng nguồn huy động vốn, thúc đẩy nhiều dịch vụ thanh toán tiện ích kèm theo… Tuy nhiên, dịch vụ thanh toán còn một số hạn chế, khó khăn như: điểm thanh toán POS vẫn chủ yếu ở thành phố, người dân vẫn có thói quen dùng tiền mặt, một số điểm chấp nhận thẻ chưa nhiệt tình thực hiện thanh toán qua POS… Trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho khách hàng về chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, có nhiều chương trình hướng dẫn, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ mạng lưới máy ATM, POS đến các địa bàn huyện.

LÂM NHƯ