Thứ năm,  06/05/2021

Huyện nghèo làm giao thông

LSO-Đến hết năm 2014, huyện Đình Lập có tỷ lệ hộ nghèo  tới 34,79% và hộ cận nghèo còn tới 17,79%, cao thứ 2 của tỉnh. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của huyện trong nhiều năm qua là làm sao huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến trung tâm xã và các thôn bản. Nhờ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân nên hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Đình Lập đang từng bước vươn lên.
Ngầm Kim Quán, công trình xây dựng từ nguồn vốn nông thôn mới

Ông Phan Hồng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: đến hết năm 2014, toàn huyện có 154 km đường trục thôn, ngõ, xóm tại các xã được bê tông hóa đạt 25%. Nhằm thống nhất phương pháp huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông HĐND huyện Đình Lập đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 66/2011/NQ-HĐND về đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng ra nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, UBND các xã thị trấn tổ chức đóng góp ngày công và vận động cán bộ, công chức viên chức mỗi năm góp 2 ngày lương giúp các địa phương mua vật liệu làm đường. Nhờ vậy trong 3 năm trở lại đây phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã phát triển rộng khắp, giai đoạn 2011-2014 bình quân mỗi năm toàn huyện bê tông hóa được 15 km. Huyện có 12 xã, thị trấn thì có 10 xã thị trấn có đường giao thông đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa. Thực hiện 4 chỉ tiêu đối với tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới  Đình Lập có 1 xã đạt 3 chỉ tiêu và 1 xã đạt 2 chỉ tiêu và 4 xã đạt 1 chỉ tiêu số xã không đạt chỉ tiêu, nào đã giảm từ 6 xã năm 2011 xuống còn 4 xã năm 2014. Trong đó xã điểm Đình Lập thực hiện có hiệu quả tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí về nông thôn mới, thể hiện ở chỗ số km đường được bê tông trong 2 năm trở lại đây đều tăng (năm 2013 xã thực hiện được 2,1 km đến 2014 xã thực hiện được 3,5 km). 

Ngoài bê tông hóa các tuyến đường trục thôn, xã cũng đặc biệt coi trọng cứng hóa các tuyến đường nội đồng và mở mới các tuyến đường phục vụ trồng, chăm sóc rừng sản xuất và phòng chống cháy rừng. Hai hạng mục này năm 2014 xã đã làm mới được hơn 1,5 km. Trong đó, cứng hóa đường nội đồng được 700 m và mở mới đường phục vụ trồng rừng được 850 m, nhân dân góp gần 30 triệu đồng và hiến gần 2.000 m2 đất để làm đường. Sở dĩ xã Đình Lập có được phong trào bê tông hiệu quả là bởi trong nhiều năm qua, các thôn bản đã phát huy tối đa tinh thần dân chủ. Mọi nguồn lực có được từ công tác huy động để làm đường và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu khác đều được sử dụng một cách công khai, minh bạch.

Chị Hoàng Thị Huyến, thôn Bình Chương, xã Đình Lập cho biết: khi Quốc lộ 31 đoạn qua thôn chưa được cải tạo nâng cấp thì bà con đã đẩy mạnh cứng hóa đường giao thông trục thôn và đến nhóm hộ gia đình theo phương thức nhà nước hỗ trợ nhân dân tự làm. Giờ đây quốc lộ đã được cải tạo, bà con rất phấn khởi, nhiều nhóm hộ trong thôn đang đề nghị xã cấp xi măng để bà con tiếp tục làm đường trong dịp ra quân đầu xuân.

Trong số 12 xã, thị trấn của huyện Đình Lập, xã Thái Bình trong nhiều năm liền công tác cứng hóa các tuyến đường trục thôn bị ách tắc bởi nhiều thôn bản phải di chuyển đến vị trí nơi ở mới dành đất cho các chương trình dự án. Nhưng từ năm 2013 đến nay, các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi các dự án đã ổn định chỗ ở, bà con yên tâm  phát triển kinh tế. Vì thế, việc huy động nguồn lực từ nhân dân kết hợp nguồn hỗ trợ vật liệu từ nhà nước để cứng hóa các tuyến đường trục thôn đã có bước khởi sắc. Điển hình nhất là thôn Bản Piềng. Thôn có 68 hộ dân với trên 300 nhân khẩu. Đây là thôn có hệ thống đường giao thông đặc biệt khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Để khắc phục tình trạng này, thôn đã  huy động nhân dân  đóng góp kinh phí và hiến đất để cứng hóa các tuyến đường trục thôn. Nếu như năm 2013 với phương thức “nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự làm”, thôn bê tông được 700 m đường rộng từ 2 m đến 2,5 m thì năm 2014, thôn đã hoàn thành gần 2 km đường bê tông có mặt đường rộng 3,5 m. Tổng giá trị nhân dân đóng góp bằng tiền và ngày công để thực hiện bê tông hóa hai tuyến đường trong 2 năm đạt khoảng 600 triệu đồng và gần 1.000 m2 đất để làm đường đạt tiêu chuẩn.

Được biết theo kế hoạch bước sang năm 2015, xã Thái Bình đặt chỉ tiêu bê tông hóa 3 km đường, trong đó ưu tiên hoàn thiện  gần 1 km đường trục thôn từ trung tâm xã đến thôn Bản Piềng.

Đường giao thông thôn Khòn Xung được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận lợi

Bước sang năm 2015, huyện Đình Lập phấn đấu bê tông hóa đường trục thôn tại các xã đạt từ 20 km đến 25 km và cứng hóa 6 km/25 km các tuyến đường nội đồng toàn huyện và một xã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn mới. Điều này thể hiện quyết tâm cao của huyện trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

CÔNG QUÂN