Thứ tư,  12/05/2021

Giữ nguyên giá xăng dầu, giảm trích lập quỹ bình ổn để bù đắp chênh lệch giá

Ngày 24/2/2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản số 1860/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Liên Bộ quyết định giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu.

Theo tính toán của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, hiện giá cơ sở giữa giá cơ sở kỳ công bố đang cao hơn giá cơ sở kỳ trước liền kề của mặt hàng xăng RON 92 và xăng E5 là 2.492 đồng/lít, Dầu điêzen 1.922 đồng/lít, dầu hỏa là 1.935 đồng/lít, dầu Madút là 1.982 đồng/kg.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới gần đây có chiều hướng tăng trở lại, nhằm góp phần ổn định giá cả hàng hóa, tránh tác động bất lợi đến xã hội và tâm lý người tiêu dùng do điều chỉnh giá xăng dầu trong thời gian này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu, cụ thể: Xăng RON 92: không cao hơn 15.686 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.356 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S: không cao hơn 15.183 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.623 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S: không cao hơn 11.861 đồng/kg.

Tuy nhiên,  Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ Bình ổn giá) đối với các loại xăng dầu. Cụ thể, xăng khoáng: giảm 40 đồng/lít, từ 340 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Xăng E5: ngừng trích lập Quỹ Bình ổn giá, từ 40 đồng/lít về 0 đồng/lít; Dầu diesel: giảm 520 đồng/lít, từ 820 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 220 đồng/lít, từ 520 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít; Dầu madút: tăng 30 đồng/kg, từ 270 đồng/kg lên 300 đồng/kg.

Sau khi thực hiện quy định, Liên bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố cao hơn giá cơ sở kỳ trước liền kề. Cụ thể: Xăng RON 92 là 2.448 đồng/lít; Xăng E5 là 2.448 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 1.350 đồng/lít; Dầu hỏa là 1.693 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 2.015 đồng/kg.

Thời gian áp dụng những điều chỉnh này bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay, 24/2.

Theo CPV