Thứ tư,  28/09/2022

Hỗ trợ 100% lãi suất mua tạm trữ một triệu tấn gạo

Ngày 25-2, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa sáu tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 31-8-2015.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là bốn tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 30-6-2015.

Trong Quyết định số 241/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, mua tạm trữ một triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân 2014-2015 ở đồng bằng sông Cửu Long theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; bao gồm các loại thóc, gạo (kể cả gạo tẻ, nếp, thơm và tấm các loại). Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 1-3-2015 đến hết ngày 15-4-2015.

Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn; đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng ĐBSCL phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc, gạo. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

Theo Nhandan.vn