Thứ hai,  03/10/2022

Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tín dụng 100 triệu USD hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã thông qua một khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD cho Dự án giảm nghèo ở 6 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái nhằm hỗ trợ cải thiện mức sống của người dân.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ: “Vùng dự án là nơi có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước và phần lớn người hưởng lợi là người dân tộc thiểu số nghèo. Chúng tôi chia sẻ mong muốn mạnh mẽ của Chính phủ trong công cuộc giảm nghèo thông qua hướng tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng được xây dựng trong dự án này và sẵn sàng cùng làm việc với Chính phủ để mở rộng những thành công của dự án”.

Khoản tài chính bổ sung sẽ góp phần vào các nỗ lực giảm nghèo của Chính phủ thông qua nâng cao năng lực của chính quyền và cộng đồng địa phương, tăng cường tiếp cận với đầu tư, cải thiện năng suất lao động, nâng cao khả năng lập kế hoạch đầu tư cộng đồng, tăng cường kết nối thị trường, sáng kiến kinh doanh cho các cộng đồng hưởng lợi từ dự án.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung mở rộng hỗ trợ giảm nghèo tại 6 tỉnh đã được đầu tư đồng thời mở rộng thêm ở các huyện và cộng đồng mới bổ sung. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào các chương trình giảm nghèo quốc gia của Chính phủ với trọng tâm là tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhóm nông hộ và các doanh nghiệp nông nghiệp.

Theo CPV