Thứ hai,  30/01/2023

Vietnam Airlines tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu

Ngày 12-3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1-4-2015.

 

 

Các cổ đông đã thảo luận, thông qua Điều lệ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (TCTHKVN- CTCP); Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của TCTHKVN – CTCP giai đoạn 2015-2018; Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và các vấn đề liên quan khác. Đại hội đã bầu ông Phạm Viết Thanh làm Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Ngọc Minh làm Tổng Giám đốc.

TCTHKVN– CTCP có tên giao dịch là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tên tiếng Anh là VIETNAM AIRLINES JSC., với ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng không, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải hàng không, sửa chữa bảo dưỡng máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư thiết bị hàng không… và các ngành nghề khác liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính.

Trong giai đoạn 2015 – 2018, ngoài việc giữ vững vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không nội địa, Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu của giai đoạn này sẽ là: tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt khoảng 84,9 triệu lượt khách, tăng trưởng 16,1%/năm và hàng hóa đạt 976,6 nghìn tấn, tăng trưởng 13,9%; tổng doanh thu TCTHKVN hợp nhất đạt 383.674 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 293.605 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Tổng Công ty hợp nhất đạt 9.077 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân hợp nhất đạt 7,13%, trong đó Công ty mẹ đạt 6,38%.

Theo kế hoạch năm 2015, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là 16,7 triệu lượt khách, doanh thu hợp nhất là 70,1 nghìn tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ 55 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 179,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 613,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư năm 2015 khoảng 22.953,9 tỷ đồng, tăng 2,44 lần so với năm 2014, tập trung chủ yếu cho việc mua các máy bay hiện đại, phần quan trọng nằm trong kế hoạch tái cơ cấu toàn diện đội máy bay và nâng cao chất lượng dịch vụ đạt mức 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2015.

Chủ tịch HĐQT Phạm Viết Thanh cho biết, cùng với việc cổ phần hóa, Vietnam Airlines đã và đang tiến hành việc thoái vốn cũng như tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo và lộ trình được phê duyệt. Việc chuyển đổi sang công ty cổ phần với sự đồng hành của cổ đông nhà nước, các cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước… là một bước chuyển quan trọng trong hoạt động của TCTHKVN, giúp tăng thêm nguồn lực để Tổng Công ty tiến hành đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh bảo đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội cổ đông, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện đề án cổ phần hóa Công ty mẹ TCTHKVN. Sau khi đề án được phê duyệt, trong một thời gian ngắn, Ban lãnh đạo TCTHKVN đã thực hiện một cách quyết liệt, đúng tiến độ với những bước đi bài bản và chắc chắn. Cổ phần hóa Vietnam Airlines chính là tiền đề quan trọng giúp hiện đại hóa hãng hàng không quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu trong khu vực. Bộ Giao thông vận tải hy vọng, Vietnam Airlines sẽ tìm được đối tác chiến lược tin cậy, giúp hãng tăng năng lực quản lý điều hành để cạnh tranh thành công trên thị trường quốc tế.

Theo Nhandan.vn