Thứ năm,  08/12/2022

Cho vay tái canh cây cà-phê tại các tỉnh Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung phương án cho vay tái canh cà-phê (TCCP) tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước; giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai phương án nêu trên, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng và phát triển cây cà-phê bền vững.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và UBND các tỉnh Lâm Ðồng, Kon Tum, Ðác Nông, Ðác Lắc, Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để triển khai hiệu quả phương án cho vay, hỗ trợ người trồng TCCP về quy trình kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đồng thời chủ động xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai việc cho vay TCCP, bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người trồng TCCP dễ dàng, thuận lợi.

Theo Nhandan