Thứ hai,  03/10/2022
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành thú y

Phấn đấu trên 75% cán bộ, 30% tập thể được khen thưởng

LSO-Ngày 16/3/2015, Chi cục Thú y tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2011 - 2015.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được Chi cục Thú y quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành luôn chủ động, tích cực trong học tập, công tác, thi đua sôi nổi, kết quả hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ngành đã chủ động tham mưu kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm, đồng thời phối hợp với các địa phương tập trung lực lượng và chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng định kỳ, chủ động giám sát dịch bệnh, tổ chức ngăn chặn và xử lý, khống chế kịp thời các ổ dịch, không cho dịch lây lan ra diện rộng. Công tác kiểm dịch động vật, xây dựng mạng lưới thú y cơ sở… được quan tâm, thực hiện tốt… Mỗi năm toàn ngành đều có trên 70% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc; 70% tập thể các Trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

Giai đoạn 2015 – 2020, Chi cục Thú y phấn đấu trên 75% số cán bộ và 30% tập thể được khen thưởng hàng năm.

Công đoàn ngành tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, 4 tập thể, 3 cá nhân được công đoàn ngành tặng giấy khen.

ĐỨC ANH