Thứ ba,  09/08/2022

Ngành điện tiếp tục ưu tiên đầu tư điện cho các đảo

Đó là nhấn mạnh của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam Nguyễn Văn Hợp đối với nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2015.

 

Tháng 9-2014, EVN SPC giao nhiệm vụ cho Công ty Tư vấn điện miền Nam khảo sát thu thập số liệu phục vụ công tác lập Dự án đầu tư công trình Cấp điện lưới Quốc gia cho các xã đảo của tỉnh Kiên Giang, trong đó huyện Phú Quốc dự kiến đầu tư tại 2 xã Hòn Thơm và Thổ Châu; huyện Kiên Hải dự kiến đầu tư tại xã Lại Sơn. Dự án này đã trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1-2015, chờ phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Theo Nhandan.org.vn