Thứ hai,  26/09/2022

Long An: Phát huy vai trò của kinh tế tập thể

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh có hơn 90 hợp tác xã trên địa bàn, trong đó có 46 hợp tác xã nông nghiệp, 17 hợp tác xã giao thông-vận tải, 19 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và một số hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực khác.  

 Mô hình trồng thanh long của một hợp tác xã ở Long An (Ảnh: K.V)

Từ năm 2010 đến nay, phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Long An đã từng bước phát triển, có nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã đa ngành nghề làm tốt công tác phục vụ thành viên, giảm giá thành sản xuất, được người dân hưởng ứng tham gia, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An cũng đã triển khai và phát động hai phong trào thi đua, đó là phong trào “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” và phong trào “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói-giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới” trong toàn thể cán bộ, thành viên và người lao động khu vực kinh tế tập thể.

Từ các phong trào thiết thực nói trên đã tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức về việc củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là tổ chức quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho thành viên hợp tác xã.

Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An cũng đã hỗ trợ các hợp tác xã vay vốn với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, phù hợp với hoạt động của các tổ chức kinh tế này. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, đã có 16 dự án được hỗ trợ với số vốn là gần 4 tỷ đồng đồng, giải quyết việc làm cho trên 400 lao động. Có 23 lượt hợp tác xã được công nhận là hợp tác xã điển hình tiên tiến cấp tỉnh, như Hợp tác xã Vận tải Thanh Bình; Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa; Hợp tác xã Xây dựng Đoàn Kết.v.v…, ngoài ra, còn có trên 60% hợp tác xã tự phấn đấu đạt tiêu chuẩn hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Ông Công Hoàng Bạch – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng cho trên 90% cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã các chuyên đề như Luật Hợp tác xã; chức năng, nhiệm vụ cho các chức danh trong hợp tác xã; chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể; các luật có liên quan,… góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý hợp tác xã, từ đó, việc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã tuân theo Luật Hợp tác xã; thành viên tham gia vào hợp tác xã tự nguyện, có góp vốn, dân chủ. Từ đó đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy của người dân về mô hình hợp tác xã kiểu mới, tạo tiền đề cho việc thành lập hợp tác xã mới được thuận lợi hơn.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An cũng đã chủ động phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền về kinh tế tập thể gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, các hợp tác xã ở Long An hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, có tích lũy quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng rủi ro, đổi mới công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất,… Ngoài ra, hợp tác xã còn tham gia với chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng và đóng góp xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với sự phát triển về kinh tế của tỉnh, vai trò của hợp tác xã trong tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành viên đã góp phần tạo vốn, hạn chế cho vay nặng lãi trong nông thôn, tăng thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, ổn định cuộc sống, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường.

Theo Dangcongsan.vn