Thứ tư,  20/10/2021

Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra ba nút cổ chai của nông nghiệp Việt Nam

Tại Hội thảo về nông nghiệp tổ chức ngày 4-11, ông Kakioka Naoki, đại diện cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nêu ba nút cổ chai trong khả năng cạnh tranh nông nghiệp Việt Nam là Khế ước Nông nghiệp, Giá trị trên mỗi mảnh đất thấp hơn và Tài chính nông nghiệp.
Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra ba nút cổ chai của nông nghiệp Việt Nam

Ông Kakioka Naoki đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta cần Hợp đồng nông nghiệp? và tự trả lời JICA đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam để cải thiện năng suất lao động, sự an toàn, khả năng có lãi của các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, vị chuyên gia đến từ JICA nói: “sự minh bạch của vận chuyển lương thực và sự hiệu quả của canh tác vẫn là những vấn đề cần xem xét. Vì vậy, hợp đồng nông nghiệp sẽ bảo đảm tính minh bạch và sự hiệu quả”.

Về giá trị trên mỗi diện tích đất thấp hơn, ông Kakioka Naoki lấy thí dụ, dù tỉnh Lâm Đồng có nhiều đất nông nghiệp hơn cao nguyên Cameron ở Malaysia nhưng sản lượng trên mỗi diện tích đất cao hơn nhiều so với cao nguyên Cameron. “Điều đó cho thấy nông nghiệp ở Việt Nam có giá trị sản xuất thấp hơn, đây chính là nguyên nhân làm hạn chế khả năng cạnh tranh”, vị đại diện JICA chỉ rõ.

Đối với nút thắt cổ chai về tài chính nông nghiệp, ông Kakioka Naoki cho rằng, các khoản vay không đủ cho nông nghiệp ngăn cản việc áp dụng ngành nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Ông khẳng định: “điều này cũng dẫn đến đầu tư không hiệu quả và sản lượng sản xuất không hiệu quả, đây là những nút thắt cổ chai cho Việt Nam để phát triển một thị trường bình ổn trong chuỗi giá trị thực phẩm”.

Chuyên gia Naoki cũng chỉ ra rằng, việc định giá tài sản thấp do khung giá đất nông nghiệp ban hành bởi chính phủ thấp không đáp ứng được nhu cầu vay vốn để đầu tư trang thiết bị cho nông nghiệp công nghệ cao.

Vì vậy, ông khuyến nghị, khế ước nông Nghiệp cần thiết đối với việc bảo đảm tính minh bạc và hiệu quả. Ông Naoki giải thích thêm, giới thiệu khế ước nông nhiệp tại Việt Nam sẽ là một trong những hành động cần thiết được thực hiện để tăng cường khả năng cạnh tranh của nông dân vì bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao thực tế thương mại truyền thống trong nông nhiệp Việt Nam. Chuyên gia JICA khẳng định: “Điều này sẽ tạo điều kiện cho người nông dân ký kết các hiệp ước với các doanh nghiệp nước ngoài trong thời gian tới”.

Giá trị sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp, chính điều này cản trở khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh việc giới thiệu khế ước nông nghiệp, cần thực hiện các biện pháp truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và hiệu quả dựa trê nnhu cầu của thị trường, ông Naoki lưu ý.
Cuối cùng, ông Kakioka Naoki nhấn mạnh, việc tăng cường tài chính nông nghiệp là điều không thể thiếu trong việc phát triển chuỗi giá trị thức ăn. Các khoản vay không đủ trong nông nghiệp cản trở việc áp dụng công nghệ cao, điều cần thiết đối với Việt Nam trong sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và có hiệu quả. Các khoản vay không đủ dẫn đến việc đầu tư không hiệu quả và sản lượng sản xuất không hiệu quả, điều này tạo nút cổ chai cho Việt Nam trong việc phát triển thị trường ổn định trong chuỗi giá trị thức ăn.

Theo Nhandan.org.vn