Thứ tư,  20/10/2021

Tập huấn cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới

LSO - Ngày 5/11/2015, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ quản lý, xây dựng NTM năm 2015. Dự lớp tập huấn có 88 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức của các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến chương trình xây dựng NTM.

               

                                             Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương, Viện Chính sách và chiến lược phát triển NTM Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề như: Đánh giá tổng quan chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng NTM; Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực trong xây dựng NTM; Vai trò của các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM.

               

Lớp tập huấn đã giúp các đại biểu có nhìn tổng quát về chương trình xây dựng NTM. Những điểm mạnh, những cách làm hay, những kinh nghiệm rút từ thực tiễn ở nhiều địa phương trong cả nước hay những mô hình bên nước ngoài đã được chia sẻ, thảo luận. Từ đó có thể vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để có thể phát huy tốt vai trò các cấp, các ngành cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Tin ảnh: Đình Quyết