Thứ sáu,  16/04/2021
Thành phố Lạng Sơn:

Tổng kết đề án “ tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải giai đoạn 2010-2015”

LSO - Ngày 17/11/2015, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND ngày 6/7/2010 của HĐND thành phố về việc phê duyệt đề án “tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2015”.

               

  Lãnh đạo Thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong giai đoạn 2010-2015, nhằm từng bước xây dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch, đẹp, thành phố Lạng Sơn đã thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác và bảo vệ môi trường đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong 5 năm qua thành phố đã thu gom 337 nghìn m3 rác thải, tỷ lệ vận chuyển xử lý ngay trong ngày đạt 95% (mỗi ngày bình quân thành phố thu gom hơn 180m3) và đã quy hoạch xong các điểm tập kết rác thải gắn với vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn. Đặc biệt, trong quá trình triển khai đề án đã nhận được sự tham gia của đông đảo người dân, các cơ quan; đơn vị; ý thức chấp hành việc bảo vệ môi trường trong nhân dân đã được nâng lên, tình trạng xả rác bừa bãi ra đường đã được hạn chế tối đa. Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan thành phố trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này đã có 6 tập thể và 10 cá nhân được thành phố khen thưởng vì đã có thành tích trong việc tham gia thu gom, xử lý và bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư trong 5 năm qua.

Tin ảnh: Công Quân