Chủ nhật,  11/04/2021

Lâm Đồng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Sáng 17-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Với kết quả đạt được của chương trình xây dựng nông thôn mới 5 năm qua, cùng với việc xác định rõ tiềm năng, lợi thế, Lâm Đồng đặt quyết tâm là tỉnh đầu tiên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể.

Với sự quết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, năm năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng đạt những kết quả nổi bật, toàn tỉnh huy động hơn 33,5 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 25 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã và phấn đấu đến hết năm 2015, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%. Các lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm môi trường được quan tâm đầu tư; tình hình an ninh chính trị được củng cố…

Đặc biệt, Lâm Đồng xác định nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, là một trong những chương trình trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Hiện, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh đạt hơn 43 nghìn ha, chiếm 16,5% diện tích đất canh tác, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, góp phần đưa giá trị sản xuất đạt 145 triệu đồng/ha.

Nông nghiệp công nghệ cao là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu, giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 9%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% mỗi năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm; có ít nhất 90/117 xã, 8/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đưa Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên cả nước đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng, biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng chí khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Các địa phương không được chạy theo phong trào, phải căn cứ lộ trình, kế hoạch và nguồn lực để xây dựng bộ mặt nông thôn Lâm Đồng càng càng khởi sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 49 tập thể, 27 cá nhân và 11 hộ gia đình, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lâm Đồng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2015”.

Theo Nhandan.org.vn