Thứ năm,  15/04/2021

Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg: Bước chuyển ở Lạng Sơn

LSO- Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, những bất cập trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng như đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, nợ xây dựng cơ bản gia tăng, lãng phí nguồn lực đã được kiểm soát. Nhờ vậy, nhiều công trình trọng điểm, cấp bách đã được bố trí vốn kịp thời, hoàn thành đúng kế hoạch phát huy hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị từng bước được đầu tư đồng bộ

Khi chưa có Chỉ thị 1792 đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, điều dễ nhận thấy là tỉnh cứ phê duyệt quyết định đầu tư và trung ương bố trí vốn. Điều này dẫn đến nhiều bất cập đó là liệu dự án được phê duyệt đầu tư đã thực sự cấp thiết hay chưa, đồng thời khó kiểm soát việc triển khai đầu tư tại cơ sở. Không những vậy sẽ trực tiếp gây nên tình trạng đầu tư theo phong trào, dàn trải, làm gia tăng nợ xây dựng cơ bản.

Khi Chỉ thị 1792 ra đời, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt đến tất cả các chủ đầu tư, sở, ngành, UBND các huyện, đồng thời thực hiện rà soát tất cả các dự án, công trình đầu tư. Năm 2012, toàn tỉnh có gần 20 dự án phải dừng kỹ thuật vì sau khi thực hiện rà soát cho thấy các dự án này chưa thật sự cấp thiết và chưa xác định được rõ nguồn vốn để thực hiện. Bước sang giai đoạn 2013-2015, tiếp tục thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh triển khai bài bản và được kiểm soát chặt chẽ. Số lượng dự án khởi công mới được hạn chế đáng kể, nếu có phát sinh thì tập trung chủ yếu ở các dự án thuộc những lĩnh vực, ngành, địa bàn thực sự cấp thiết và được tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy trình. Nhờ đó, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế được triển khai hoàn thành đúng kế hoạch. Cụ thể, các dự án giao thông Pác Luống-Tân Thanh; dự án Trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị, hệ thống hạ tầng tới các cửa khẩu biên giới; và hơn 300 km đường giao thông, cầu vượt sông liên huyện đến các xã vùng sâu đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa phát huy hiệu quả kinh tế – xã hội rõ rệt.

Không những vậy, Chỉ thị 1792 đã giải quyết được mối quan hệ giữa phân cấp và quyền tự chủ của các địa phương. Từ đó, không ít công trình trọng điểm do tỉnh quyết định đầu tư đã tự xác định được nguồn vốn để tập trung triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và hỗ trợ đầu tư các dự án bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh đặc biệt quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí để trả nợ khối lượng hoàn thành, các khoản vay đầu tư xây dựng cơ bản đến hạn.

Đến nay, 95% các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn được kiểm soát và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi bên lề tại buổi công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Lạng Sơn, ông Vũ Thanh Hải, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 cho biết: việc lập danh mục dự án, phân bổ vốn kế hoạch đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 1792 của Thủ tướng, các dự án được bố trí đã bảo đảm về vốn tránh dàn trải, kéo dài. Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối địa phương đã được tỉnh phân bổ đúng tiêu chí quy định của HĐND tỉnh theo đúng định mức. Đây là những tiến bộ vượt bậc của Lạng Sơn trong việc chấp hành các nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ đối với lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng trong thời gian qua.

Bài, ảnh: CÔNG QUÂN