Thứ ba,  13/04/2021

Hơn 3,2 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn chính sách

Ngày 18-11, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết: Sau gần chín năm thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), đến nay tổng nguồn vốn chương trình là hơn 25 nghìn tỷ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định.
Hơn 3,2 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn chính sách

Tổng doanh số cho vay đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ gần 25 nghìn tỷ đồng. Chương trình đã cho hơn 3,2 triệu lượt HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập. Hiện nay, đang còn 1,1 triệu hộ gia đình đang còn dư nợ tại NHCSXH cho hơn 1,3 triệu HSSV vay vốn đi học.

Cơ cấu cho vay theo trình độ đào tạo: Sinh viên học Đại học dư nợ hơn 13 nghìn tỷ đồng, với hơn 643 nghìn HSSV chiếm 55,09% tổng số HSSV đang dư nợ; sinh viên học Cao đẳng dư nợ gần 8 nghìn tỷ đồng, với hơn 437 nghìn HSSV chiếm 31,63% tổng số HSSV đang dư nợ; HSSV học Trung cấp dư nợ là hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, với gần 179 nghìn HSSV chiếm 10,34% tổng số HSSV đang dư nợ; HSSV học nghề (bao gồm trung cấp nghề và sơ cấp nghề) dư nợ là gần 376 tỷ đồng, với hơn 26 nghìn HSSV chiếm 1,53% tổng số HSSV đang dư nợ.

Kết quả đạt được chín năm qua cho thấy, chính sách tín dụng đối với HSSV là một chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. Điều đó khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ về tín dụng đối với HSSV theo Quyết định 157/QĐ-TTg là đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của xã hội.

Hiện nay mức cho vay của Chương trình là 1.100.000 đồng/tháng/HSSV với lãi suất 6,6% năm (0,55% tháng).

Theo Nhandan.org.vn