Thứ ba,  13/04/2021

Bình Gia hỗ trợ giảm nghèo theo địa chỉ

LSO- Là huyện khó khăn của tỉnh, nhiều năm nay Bình Gia luôn nỗ lực giảm hộ nghèo, cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2014, để công tác giảm nghèo thực sự hiệu quả, huyện đã thực hiện chương trình giảm nghèo theo địa chỉ, tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã đều vào cuộc mạnh mẽ hỗ trợ hộ nghèo làm kinh tế.

Nông dân xã Thiện Thuật chăm sóc đàn gia súc

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Gia cuối năm 2010 là 61,35%, đến tháng 10/ 2015 giảm xuống còn 43,67%, bình quân giai đoạn 2010 – 2015 giảm 17,68%, vượt kế hoạch đề ra và đưa mức thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng. Để có được kết quả này, huyện Bình Gia đã không ngừng triển khai đồng bộ những giải pháp giảm nghèo, tận dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng các mô hình kinh tế điểm, tìm hướng sản xuất thoát nghèo cho người dân. Năm 2013, huyện đã xây dựng mô hình nuôi bò giống sinh sản cho 20 hộ dân xã Minh Khai. Theo chương trình mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng mua con giống và 2,5 triệu đồng hỗ trợ làm chuồng và trồng cỏ. Đến nay các con giống đã sinh sản được 17 bê con, ước giá trị khoảng 160 triệu đồng, góp phần nâng đáng kể thu nhập cho các hộ dân thụ hưởng.

Trong quá trình thực hiện, nhận thấy hiệu quả thiết thực từ việc hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sản xuất, năm 2014, Bình Gia tiếp tục triển khai  Chương trình số 40/CT-BCĐ ngày 21/3/2014 của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn về Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ. Ông Lâm Văn Ngang, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: theo chương trình, huyện có văn bản giao cho từng phòng, ban, đơn vị trên địa bàn các xã, xã giao về từng thôn, bản rà soát, đánh giá cụ thể nguyên nhân nghèo của từng hộ để tìm cách hỗ trợ sát thực, hiệu quả. Trong đó tập trung hỗ trợ sản xuất như: giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật thâm canh, tăng vụ… Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đóng trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch nhận và hỗ trợ ít nhất một hộ nghèo thoát nghèo theo đúng mục tiêu đã cam kết.

Từ khi thực hiện chương trình giảm nghèo theo địa chỉ, đến nay, hơn 20 con bò giống trị giá hơn 300 triệu đồng đã được trao đến tay hộ nghèo, riêng các cơ quan của huyện đã hỗ trợ 7 con giống cho 7 hộ nghèo tại xã Tân Văn, bước đầu đã cho kết quả khả quan; tại xã Mông Ân trong 5 con giống hỗ trợ người dân đã có 2 con sinh sản và 2 bê con tiếp tục được giao cho 2 hộ nhận nuôi, nhân số hộ được hỗ trợ lên 7 hộ.

Chị Phùng Thị Oang, thôn Bản Nâng, xã Tân Văn – hộ nghèo mới được nhận hỗ trợ bò giống do Văn phòng UBND huyện hỗ trợ tâm sự: gia đình vốn rất khó khăn, một mình tôi nuôi hai con nhỏ, lúc nào cũng trong tình trạng nghèo khó. Khi được huyện hỗ trợ bò giống sinh sản tôi mừng lắm, lại được cán bộ huyện hướng dẫn cách chăm sóc con giống, tôi sẽ cố gắng lao động để sớm thoát nghèo cho bằng bà con lối xóm, cho các cháu đỡ khổ.

Ông Lê Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, huyện đã thực hiện chủ trương rà soát ưu tiên, hộ nào có điều kiện thoát nghèo và ý chí thoát nghèo thì hỗ trợ trước, còn hộ nào điều kiện yếu hơn thì hỗ trợ sau, chứ không thể làm ồ ạt, cào bằng. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm được huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng quy trình, đảm bảo chính sách giảm nghèo được hỗ trợ đúng đối tượng. Đồng thời giao cho các phòng, ban, các xã phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt quá trình hoạt động sản xuất của các hộ được hỗ trợ để đảm bảo chương trình có hiệu quả, tránh lãng phí vốn hỗ trợ hoặc khi thoát nghèo lại tái nghèo.

Bài, ảnh: ANH DŨNG