Thứ năm,  22/04/2021

Lộc Bình: Điểm sáng huy động vốn

LSO- Cùng với nhiệm vụ đưa vốn ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Lộc Bình đã thực hiện tốt công tác huy động vốn. Hiện đây là phòng giao dịch có kết quả huy động cao trong toàn tỉnh. Nhờ đó giúp người dân tiết kiệm và góp phần đảm bảo hiệu quả nguồn vốn cho vay trên địa bàn.

Người dân gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch thị trấn Lộc Bình

Không chỉ thực hiện huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, từ năm 2009, Ngân hàng CSXH thực hiện chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm từ người nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Chương trình huy động vốn qua tổ có những đặc điểm riêng như: đối tượng huy động chủ yếu là các hộ nghèo, hộ còn đang vay vốn ngân hàng để sản xuất; mức huy động chỉ từ vài nghìn đồng/tháng, mục đích là nhằm giúp người dân có ý thức tiết kiệm, làm chủ tài khoản tài chính và có trách nhiệm với nguồn vốn vay. Với vai trò quan trọng như vậy, Ngân hàng CSXH huyện Lộc Bình đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình tiết kiệm này đến người dân.

Ông Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Để thực hiện chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng giao dịch đã phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã tuyên truyền tại các buổi giao dịch và phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của tổ chức hội. Đối với những xã vùng sâu, vùng xa, nhận thức hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn, Ngân hàng phối hợp với tổ chức hội, các tổ tiết kiệm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến tận các hộ dân… Đặc biệt, huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong công tác tuyên truyền, vận động. Hằng năm, Ngân hàng CSXH thường xuyên thực hiện công tác củng cố, kiện toàn các tổ, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chương trình tiết kiệm cho ban quản lý của các tổ. Đối với những vướng mắc, khó khăn, các tổ có dấu hiệu trung bình, yếu, Phòng giao dịch hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay.

Từ đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền thực hiện tốt chương trình huy động vốn. Anh Hoàng Văn Thiết, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Pò Kính, xã Quan Bản cho biết: Trong 2 năm nay, hầu hết hộ dân đã có ý thức thực hành tiết kiệm, nhiều hộ gửi tiết kiệm đều hằng tháng, mức gửi cao gấp nhiều lần so với trước đó. Cụ thể như: hộ gia đình chị Trịnh Thị Xuyên, Lý Thị Hường, Đinh Thị Huệ là những hộ nghèo, hộ còn nhiều khó khăn nhưng tháng nào cũng gửi tiết kiệm đều từ 10 nghìn đồng trở lên…

Với công tác tuyên truyền, vận động tốt từ Ngân hàng CSXH đến cán bộ tổ, những năm qua, công tác huy động vốn trên địa bàn huyện đạt kết quả cao trong toàn tỉnh. Đến nay, tổng số dư huy động đạt 15,2 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ tổ chức, cá nhân đạt 9,6 tỷ đồng, huy động tiết kiệm hộ nghèo qua tổ đạt gần 5,6 tỷ đồng, tăng 4,27 tỷ đồng so với năm 2014, đạt 122,3% kế hoạch giao năm 2015. Với riêng huy động tiết kiệm qua tổ, toàn huyện có 312 tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia chương trình huy động tiết kiệm, số tổ tiết kiệm gửi đều hằng tháng theo quy ước hoạt động của tổ đạt trên 65%. Mức gửi tiết kiệm ngày càng nâng cao hơn, có nhiều hộ dân gửi mức từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/tháng.

Phát huy những kết quả đó, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tăng cường tập huấn, củng cố hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong các hộ dân để huy động tiết kiệm nói chung và tiết kiệm hộ nghèo nói riêng.

Bài, ảnh: LÂM NHƯ