Chủ nhật,  18/04/2021

Triển khai sản xuất đông xuân 2015-2016

LSO - Ngày 24/11/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất đông xuân 2014-2015 và triển khai sản xuất đông xuân 2015-2016.

               

                      Lãnh đạo sở NN & PTNT điều hành thảo luận tại hội nghị

Tổng diện tích gieo trồng toàn vụ đông xuân 2014 – 2015 đạt gần 53 nghìn héc ta; sản lượng lương thực đạt trên 157 nghìn tấn. Chăn nuôi và thủy sản ổn định không xuất hiện các ổ dịch lớn, nguy hiểm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Một số loại nông lâm sản đặc sản được giá góp phần nâng cao thu nhập của nhà nông. Các mặt công tác như dịch vụ nông nghiệp, xúc tiến tiêu thụ, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản… được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đã đạt được. Chỉ ra những mặt còn hạn chế và các giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó nhấn mạnh việc liên kết sản xuất; tăng cường đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh…

Theo dự báo của ngành nông nghiệp sản xuất đông xuân 2015-2016 vẫn còn nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động, giá vật tư có xu hướng tăng, hạn hán có thể xảy ra cục bộ. Mặt khác trong quá trình hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông lâm nghiệp như thị trường tiêu thụ, tiếp cận vốn, khoa học công nghệ.

Qua thảo luận, phân tích, hội nghị đã đưa ra các định hướng quan trọng cho vụ sản xuất sắp tới đó là: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, nắm vứng tình hình sản xuất tại cơ sở để kịp thời tháo gõ khó khăn; xây dựng kế hoạch sản xuất đông xuân gắn với kế hoạch sản xuất các vụ khác trong năm để tạo chuỗi luân canh hợp lý; tăng cường đầu tư thâm canh, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng nông sản và tiết kiệm vật tư, công lao động; xây dựng phương án chủ động đối với với thời tiết bất thường.

Hội nghị cũng đã đưa ra các mục tiêu chủ yếu cho sản xuất đông xuân 2015-2016, trong đó phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 55 nghìn héc ta; tổng đàn gia súc đạt trên 4,4 triệu con và trồng rừng đạt 75% kế hoạch trồng rừng cả năm.

Tin ảnh: Vũ Như Phong