Chủ nhật,  11/04/2021

Hiệu quả từ Nghị quyết 54

LSO- Hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu tại cơ sở được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác đã tạo cho bộ mặt khu vực nông thôn của tỉnh từng bước đổi thay. Có được kết quả này là nhờ trong 4 năm qua các huyện, thành phố đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54/2011/NQ-HĐND ngày 27/6/2011 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015.

Ngay khi Nghị quyết 54 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tới các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ. Theo đó, các đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí mà nghị quyết đề ra đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch chương trình đầu tư xây dựng hàng năm của đơn vị mình trình tỉnh thẩm định và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2012-2015, tỉnh đã phân bổ tổng nguồn vốn theo Nghị quyết 54 cho cấp huyện, thành phố quản lý đạt hơn 271 tỷ đồng (bình quân mỗi huyện được phân bổ khoảng 6,5 tỷ đồng/năm để hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu). Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư xây dựng gồm: trụ sở UBND xã; đường giao thông nông thôn; thủy lợi nhỏ; nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa; sân chơi bãi tập thể thao.

 

Trụ sở UBND xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập được xây dựng từ nguồn vốn theo Nghị quyết 54

Huyện Lộc Bình là một trong nhiều đơn vị của tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54. Từ khi thực hiện nghị quyết đến nay, huyện đã xây dựng mới được 5 công trình trụ sở UBND xã tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và mỗi năm làm mới được trên 10 km đường bê tông nông thôn cùng nhiều công trình hạ tầng xã hội khác. Ông Vi Văn Thức, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính huyện Lộc Bình cho biết: việc xác định các nhóm tiêu chí phân bổ vốn đầu tư rõ ràng, ổn định hàng năm đã giúp cho huyện chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên, từ đó hạn chế đầu tư dàn trải, thiếu tập trung.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 54, các dự án đầu tư đã đem lại hiệu quả tích cực. Với nguồn vốn được phân bổ, các huyện, thành phố đã đầu tư được 65 công trình trụ sở UBND xã; 26 công trình giao thông nông thôn; 15 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt; xây dựng mới được 26 nhà văn hóa thôn khối phố và hỗ trợ được trên 70 nghìn tấn xi măng để nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển sản xuất.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu tỉnh đề ra như: tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đã đạt trên 28%; tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 85%; trụ sở UBND xã được kiên cố hóa đạt trên 60%; tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%.

Nói về hiệu quả thực hiện Nghị quyết 54, ông Hoàng Văn Hướng, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Bình Gia cho biết: Nghị quyết 54 yêu cầu các đơn vị thụ hưởng phải đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực trọng điểm và được tỉnh thẩm định chặt chẽ đã đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội. Không những vậy, nghị quyết còn giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện được tăng cường thực tiễn quản lý vốn, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó có thêm kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý dự án lên rõ rệt, không còn xảy ra tình trạng đầu tư tự phát, dàn trải khó kiểm soát làm gia tăng nợ xây dựng cơ bản.

Bài, ảnh: CÔNG QUÂN