Thứ sáu,  16/04/2021

Thu ngân sách: Ấn tượng Hữu Lũng

LSO- Nếu như những tháng đầu năm 2015, Hữu Lũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thu ngân sách, tỷ lệ thu so với chỉ tiêu được giao nằm trong nhóm thấp nhất của tỉnh. Tuy nhiên, bằng những giải pháp cụ thể được triển khai quyết liệt, đến nay, thu ngân sách trên địa bàn đã vượt kế hoạch tỉnh giao.

Cách đây chừng 5 tháng, khi cho chúng tôi biết về kết quả thu ngân sách trên địa bàn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Hữu Lũng không khỏi lo lắng: Năm 2015, tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 47.250 triệu đồng. Số giao cao hơn năm trước nhưng những khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách thì vẫn không giảm như: tình trạng nợ đọng thuế kéo dài vẫn còn nhiều; các cơ chế, chính sách liên quan đến thuế; doanh nghiệp làm ăn yếu kém… Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu. Tính đến hết tháng 5/2015, thu ngân sách trên địa bàn huyện mới đạt gần 17 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch.

Tỷ lệ thu không chỉ đạt thấp so với kế hoạch mà còn thấp hơn hẳn những đơn vị khác. Theo số liệu của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 đơn vị là Hữu Lũng và Văn phòng Cục thuế thu đạt thấp dưới 50%, còn các huyện, thành phố khác đều vượt trên 50%, điển hình như huyện Văn Quan còn đạt gần 90%.

Mô hình chế biến gỗ tại xã Đồng Tân

Trước những khó khăn như vậy, Chi cục Thuế huyện đã có những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, không chỉ phấn đấu đạt mà vượt chỉ tiêu của tỉnh, của huyện giao. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Xác định số nợ thuế lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự toán, chính vì vậy, chi cục đã tập trung các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong đó thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hằng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ chi cục để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế. Đồng thời hằng tháng thành lập 2 tổ đôn đốc nộp tiền nợ thuế tại trụ sở doanh nghiệp và đôn đốc tiền nợ thuế đối với hộ kinh doanh. Qua đó số nợ thuế đã giảm được 2 tỷ đồng so với đầu năm. Quan trọng hơn đó là số nợ thuế còn lại chủ yếu nằm trong nhóm nợ không quá 90 ngày nên việc thu nợ sẽ thuận lợi hơn, phấn đấu số nợ thuế đến  ngày 31/12/2015 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2015.

Bên cạnh thực hiện tốt việc quản lý nợ thuế, Chi cục Thuế huyện còn tập trung quản lý nguồn thu, rà soát, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, trụ sở nơi người nộp thuế đồng thời xác minh sự tồn tại và tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp, xác minh hóa đơn và trả lời xác minh hóa đơn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được quan tâm đẩy mạnh thông qua hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời thông tin để thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Ngoài sự nỗ lực của cán bộ chi cục thuế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hữu Lũng; sự phối hợp chặt chẽ giữa chi cục với các phòng, ban chức năng của huyện cũng là chìa khóa quan trọng giúp cho việc thu ngân sách đạt hiệu quả, đúng tiến độ.

Với sự nỗ lực cùng những giải pháp cụ thể, đến hết tháng 10/2015, thu ngân sách trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt 48.580 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và phấn đấu từ nay đến cuối năm, thu ngân sách trên địa bàn sẽ tiếp tục vượt cả chỉ tiêu huyện giao.

Bài, ảnh: ĐÌNH QUYẾT