Thứ bảy,  10/04/2021

Đấu thầu thành công gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 25-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động thành công 8.904,5 tỷ đồng.
Đấu thầu thành công gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 9.100 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: ba năm (7.800 tỷ) và 15 năm (1.300 tỷ).

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn ba năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, có tới 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 17.275 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,70-7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu ba năm với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-11-2015).

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn ba năm gọi thầu 1.800 tỷ đồng, có tới chín thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động thành công 1.800 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm.

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có năm thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 1.374 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 7,65-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-11-2015).

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có bốn thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động thành công 104,5 tỷ đồng với lãi suất 7,65%/năm.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 136.351,61 tỷ đồng TPCP.

Theo Nhandan.org.vn