Thứ sáu,  16/04/2021

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Bắc Ái (Tràng Định)

LSO - Ngày 27/11/2015, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Bắc Ái huyện Tràng Định.

               

                     Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận buổi làm việc

Bắc Ái là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu chậm phát triển, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế, tăng thu nhập cho bà con gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2015 thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 5,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 47% (toàn xã có 240 hộ, sinh sống tại 10 thôn bản, dân tộc Dao chiếm 95%) .

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã và huyện đã kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu cho Bắc Ái, đặc biệt là tuyến đường nối Bắc Ái 1 với Bắc Ái 2 với chiều dài trên 15km và hệ thống lưới điện về các thôn bản tại địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho bà con trong những năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã tập trung lãnh đạo, khai thác hiệu quả lợi thế đất đai phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh cho các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Về thực hiện chính sách cử tuyển tạo nguồn cán bộ cho xã, ngành giáo dục đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế riêng cho các xã đặc biệt khó khăn thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo phù hợp với điều kiện địa phương.

Tin ảnh: Công Quân