Thứ năm,  15/04/2021

Cấp chứng chỉ, giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của Nhà nước.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có tên gọi chưa được quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế căn cứ vào điểm K, khoản 1, Điều 41 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác) để cấp, chỉ đạo cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở này theo các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tương ứng.

Đối với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của trạm y tế cấp xã và các loại hình tổ chức KCB khác, Bộ Y tế căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của từng địa phương để cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở KCB bảo đảm hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Dangcongsan.vn