Thứ sáu,  16/04/2021

Huy động thành công 11.098 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 2-12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động thành công 11.098 tỷ đồng.
Huy động thành công 11.098 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 11.100 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: ba năm (9.100 tỷ) và năm năm (2.000 tỷ).

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn ba năm gọi thầu 7.000 tỷ đồng, có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 20.100 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,79-6,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu ba năm với lãi suất trúng thầu 5,87%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-11-2015).

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn ba năm gọi thầu 2.100 tỷ đồng, có tới 10 thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động thành công 2.100 tỷ đồng với lãi suất 5,87%/năm.

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn năm năm có tám thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.918 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,50-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.998 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 6,60%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-11-2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 147.449,61 tỷ đồng TPCP.

Theo Nhandan.org.vn