Thứ hai,  19/04/2021

Thu thuế điện tử: Nỗ lực cán đích

LSO- Mục tiêu cải cách về thuế phấn đấu hết năm 2015 đưa tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử (NTĐT) đạt tối thiểu 90%. Cùng với cả nước, Lạng Sơn đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ Chi cục thuế Cao Lộc trao đổi chuyên môn về thuế điện tử

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song qua 7 tháng triển khai, việc thực hiện đăng ký và NTĐT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ ở văn phòng cục hay khu vực thành phố mà ở hầu hết các huyện, thuế điện tử được triển khai một cách đồng bộ, nhanh chóng.

Ông Lương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Bắc Sơn cho biết: Trên địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động với quy mô nhỏ. Trong tổng số gần 80 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thì chỉ có trên 40 đơn vị phải nộp hồ sơ khai thuế. Ngay sau khi triển khai NTĐT, cơ quan chuyên môn cùng các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng tham gia. Từ tháng 6/2015 đến giữa tháng 8/2015, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký NTĐT với cơ quan thuế so với kế hoạch năm 2015 đã đạt 121,74%. Việc kê khai NTĐT trên địa bàn nhanh chóng được triển khai không chỉ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao mà quan trọng hơn là đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về mặt thời gian, thủ tục trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình đối với nhà nước.

Cùng với Bắc Sơn, việc đăng ký kê khai NTĐT được tất cả các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trong đó một số chi cục đạt tỷ lệ đăng ký NTĐT với cơ quan thuế vượt kế hoạch năm như: chi cục thuế huyện Chi Lăng, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn…

Theo số liệu của ngành chức năng, hết tháng 8/2015, trên địa bàn tỉnh đã có 1.198 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ NTĐT với cơ quan thuế, đạt 100,67% so với kế hoạch năm; 785 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ với các ngân hàng thương mại; 223 người nộp thuế đã NTĐT. Đến đầu tháng 12/2015, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.206 doanh nghiệp đã gửi tờ khai qua mạng trong số 1.409 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 1.255 doanh nghiệp đăng ký NTĐT thành công với cổng thông tin Tổng cục Thuế, đạt 78,05% trên tổng số doanh nghiệp chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 1.087 doanh nghiệp đăng ký NTĐT thành công với cổng thông tin của các ngân hàng thương mại, 281 doanh nghiệp đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử với số tiền nộp là 85.013 triệu đồng.

Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký NTĐT trên địa bàn đạt khá cao, tuy nhiên tỷ lệ số doanh nghiệp NTĐT vẫn còn khá khiêm tốn. Để NTĐT đạt kết quả cao, những tồn tại cần tiếp tục khắc phục như trang thiết bị công nghệ thông tin ở một số doanh nghiệp cần được nâng cấp; nâng độ tin cậy khi chuyển hình thức nộp thuế mới; chi phí cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số còn cao…

Ông Nguyễn Đình Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Cùng với những giải pháp đã đặt ra, thời gian tới, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức. Qua đó vừa thông tin, vừa tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc của người nộp thuế, trong đó có việc NTĐT, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu NTĐT đã đề ra.       

Ngày 17/11/2015, UBND tỉnh đã có công văn số 1162/UBND-KTTH, yêu cầu Cục thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phối hợp triển khai NTĐT cho các doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại từ tháng 12/2015 chỉ chấp nhận nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử.              

Bài, ảnh: ĐÌNH QUYẾT