Thứ năm,  15/04/2021
AgriBank Lạng Sơn:

Gặp mặt và triển khai gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp

LSO-Sáng 11/12/2015, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn (AgriBank Lạng Sơn) tổ chức chương trình gặp mặt và triển khai gói vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp.
Quang cảnh lễ công bố

Theo báo cáo, nguồn vốn tín dụng của AgriBank được đầu tư cho vay hiệu quả, bảo đảm an toàn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình của UBND tỉnh triển khai. Qua đó, giai đoạn 2011 – 2014 nguồn vốn huy động có tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 21%, dư nợ tăng trưởng bình quân đạt 17%. Thời điểm 30/11/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt 5.699 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014; tổng dư nợ đạt 3.925 tỷ đồng, tăng 20% so với 2014. Tỷ nợ nợ xấu giảm xuống còn 0,81%.

Thời gian tới, AgriBank Lạng Sơn tiếp tục triển khai gói vay ưu đãi lãi suất thấp với mức 5,5%/năm cho cộng doanh nghiệp. Gói vay ưu đãi nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn về vốn cho những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, tiếp tục đầu tư duy trì hoạt động nâng cao hiệu quả. 

ANH DŨNG