Chủ nhật,  01/08/2021

Kiểm tra VSATTP 17.558 lô hàng nông sản nhập khẩu

LSO-Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII đã kiểm tra 50 mặt hàng nhập khẩu có nguồn gốc thực vật thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) với tổng số 15.558 lô, khối lượng trên 496 nghìn tấn. Qua kiểm tra, các mặt hàng đều đảm bảo VSATTP.
Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh kiểm tra nhanh dư lượng hóa chất trên hoa quả nhập khẩu

Từ năm 2013, Chi cục Kiểm dịch thực vật đã trang bị bộ testkit (bộ kiểm tra nhanh) dư lượng hóa chất trên hoa quả. Với thiết bị này, cán bộ kiểm dịch tại cửa khẩu có thể phát hiện mẫu có dư lượng vượt ngưỡng trong vòng 20 phút.

Hiện nay đang trong thời gian chính vụ hoa quả bên phía Trung Quốc nên lượng nông sản nhập khẩu tăng cao, trung bình khoảng 400-500 tấn/ngày, các mặt hàng chủ yếu là táo, lê, cam, quýt. Do vậy, chi cục tăng cường nhân lực và thiết bị trong đợt cao điểm này, quy trình và thiết bị kiểm tra đáp ứng theo đúng thông lệ quốc tế chứ không phải kiểm dịch bằng mắt như một số thông tin đã đưa.

VŨ NHƯ PHONG