Thứ bảy,  31/07/2021

Lạng Sơn: Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 2016

LSO - Ngày 16/12/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

              

                                              Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cùng một số hướng dẫn thực hiện cơ chế điều hành ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, năm 2016 sẽ tập trung vào 8 nhóm giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội . Về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016, UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016 đảm bảo mức phấn đấu cao hơn so với dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao. Đối với chi ngân sách cần được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước.

Sau khi nghe các Quyết định, Dự thảo Quyết định được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các nội dung được nêu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố sau hội nghị triển khai họp, phân bổ, giao chỉ tiêu sớm cho các đơn vị. Tiếp tục đôn đốc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, rà soát các khoản thu. Cần quản lý chặt chẽ các khoàn chi trong ngân sách. Đối với các nhóm giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 2016, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, nâng cao năng lực thông quan, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp, cần tiếp tục phát huy các lợi thế, đầu tư công nghệ để nâng hiệu quả như sản xuất vật liệu xây dựng, than, điện, đá. Sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục quan tâm đến việc chuyển đổi hình thức sản xuất, nâng cao vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài tập trung cho các xã điểm về đích thì tỉnh sẽ quan tâm sát sao hơn nữa đến các xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện các nhóm giải pháp cũng như kế hoạch đề ra.

Tin ảnh: Đình Quyết