Chủ nhật,  11/04/2021
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị:

Chủ công thu thuế XNK

LSO-Tính đến 14/12/2015, tổng số thu thuế XNK của Chi cục Hải quan Cửa khẩu (HQCK) Hữu Nghị được 5.104,92 tỷ đồng, vượt 1.204,92 tỷ đồng so với chỉ tiêu trên giao từ đầu năm (3.900 tỷ đồng).
Cán bộ Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra hàng nhập khẩu

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục HQCK Hữu Nghị cho biết: nếu xét về chỉ tiêu giao thì chi cục đã hoàn thành từ cuối tháng 9/2015 (đến ngày 30/9, chi cục đã thu được 4.083 tỷ đồng, bằng 103% chỉ tiêu pháp lệnh giao). Tuy nhiên, ngay sau đó, Cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục HQCK Hữu Nghị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu, phấn đấu thu được 5.428,8 tỷ đồng. Trong khoảng 15 ngày cuối cùng của năm 2015, chi cục sẽ nỗ lực thu đạt con số đó.

Mặc dù đến thời điểm này, Chi cục HQCK Hữu Nghị chưa thu đạt nhiệm vụ mà Cục Hải quan Lạng Sơn giao, nhưng nếu xét trên con số chỉ tiêu pháp lệnh thì đơn vị thu vượt rất cao. Thực tế, so với cả chỉ tiêu pháp lệnh cấp trên giao cho toàn Cục Hải quan Lạng Sơn năm 2015, chỉ tiêu giao Cục Hải quan Lạng Sơn về thu thuế XNK là 4.100 tỷ đồng, phấn đấu  4.500 tỷ đồng thì số thu thuế XNK của Chi cục HQCK Hữu Nghị cũng đã vượt chỉ tiêu đó.

Kết quả thu trên đã khẳng định nỗ lực của toàn chi cục. Ngay từ đầu năm 2015, Chi cục đã chủ động thực hiện các biện pháp tăng thu, đồng thời hạn chế những yếu tố bất lợi. Chi cục HQCK Hữu Nghị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và quyết tâm bằng mọi biện pháp, phấn đấu thực hiện công tác thu thuế XNK một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, đối với hoạt động XNK, lãnh đạo chi cục đã thực hiện nhiều giải pháp từ đối thoại qua hội nghị đến đối thoại trực tiếp tại trụ sở của doanh nghiệp. Lãnh đạo chi cục còn đến một số tỉnh, thành trao đổi, kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động XNK lớn thực hiện XNK qua Cửa khẩu Hữu Nghị. Với giải pháp thực tế này, thời gian qua đã có khoảng 1.200 – 1.300 lượt doanh nghiệp làm thủ tục XNK qua Cửa khẩu Hữu Nghị.

Ngoài giải pháp thực tiễn, để thu được trên 5.100 tỷ đồng tiền thuế XNK, Chi cục HQCK Hữu Nghị còn dựa vào một yếu tố khá quan trọng đó là lợi thế về vị trí của cửa khẩu. Là cửa khẩu quốc tế nên Hữu Nghị là cửa khẩu mà doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu ô tô nguyên chiếc qua đây. Theo Chi cục trưởng Chi cục HQCK Hữu Nghị, số thuế nhập khẩu ô tô thu được từ đầu năm đến nay được gần 3.000 tỷ đồng, chiếm hơn  55% tổng số thu của toàn Cục Hải quan Lạng Sơn.

Trong 15 ngày cuối cùng của năm 2015, nhiệm vụ đặt ra cho Chi cục HQCK Hữu Nghị là phải thu thêm 323,88 tỷ đồng. Để có thể đạt được số thu này, Chi cục HQCK Hữu Nghị đã đề ra phương hướng một cách rõ ràng. Theo đó, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách của Cục Hải quan Lạng Sơn đã đặt ra. Đặc biệt vận động các doanh nghiệp tham gia XNK qua cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK qua cửa khẩu nhanh chóng nhất, qua đó hoạt động thu thuế cũng sẽ nhanh, gọn hơn.

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa khẳng định: số thu của Chi cục HQCK Hữu Nghị trong những năm qua luôn chiếm ít nhất từ 80% tổng số thu của toàn Cục (có năm chiếm đến 87%). Đây là đơn vị chủ công về thu thuế XNK của toàn Cục Hải quan Lạng Sơn.

TRÍ DŨNG