Thứ bảy,  10/04/2021
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

Phát huy vai trò của phụ nữ

LSO-Những năm gần đây, vai trò của người phụ nữ trong hoạt động tiêu dùng cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rất quan trọng. Với tỉnh ta, vai trò đó đã được khẳng định từ việc Câu lạc bộ Phụ nữ người tiêu dùng Lạng Sơn được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả hơn một năm qua.
Khách hàng lựa chọn hàng hóa tại Siêu thị Thành Đô

Trong xã hội, người phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tiêu dùng. Họ là những người tiêu dùng thường nhật, luôn quan tâm, lựa chọn, mua sắm đủ các loại hàng hóa và dịch vụ. Sự mua sắm của họ không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình.

Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực tiêu dùng, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã vận động thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ người tiêu dùng với tôn chỉ mục đích là một tổ chức quần chúng, cộng đồng cùng sở thích của những người tiêu dùng là phụ nữ, có tâm huyết, nhiệt huyết, quan tâm tới lĩnh vực tiêu dùng, tự nguyện tham gia và chấp hành điều lệ của câu lạc bộ.

Bà Vũ Ngọc Bích, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: Câu lạc bộ phụ nữ người tiêu dùng mới Đại hội lần thứ nhất ngày 10/12/2015, nhưng thực chất đã hoạt động được hơn một năm nay. Những ngày đầu đi vận động, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo chị em trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy, người phụ nữ đã thực sự hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng từ trước đến nay, do ngại va chạm và chưa hiểu hết quyền lợi của mình trong tiêu dùng nên chưa có những hoạt động thiết thực. Điều này đã thôi thúc chúng tôi cần nhanh chóng thành lập một tổ chức hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng với nòng cốt là người phụ nữ.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Phụ nữ người tiêu dùng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, liên kết với các hội, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho các chị em phụ nữ, người tiêu dùng.  Câu lạc bộ chủ động kết hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tuyên truyền, vận động, giải quyết khiếu nại theo phản ánh của người tiêu dùng. Trong năm 2015, Câu lạc bộ cùng Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền cho 342 lượt người trên địa bàn các huyện và thành phố về những văn bản pháp quy liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, trong đó, chị em phụ nữ chiếm hơn 70%. Đồng thời, giải quyết khiếu nại thành công cho 3 khách hàng. Cùng với đó, Câu lạc bộ đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại mở rộng các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn như tổ chức bán hàng lưu động tới các khu dân cư vùng xâu, vùng xa…

Từ những hoạt động cụ thể của Câu lạc bộ Phụ nữ người tiêu dùng đã góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ nói riêng và của người tiêu dùng nói chung trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng Lạng Sơn. Ông Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho biết: Hội đã định hướng cho Câu lạc bộ Phụ nữ người tiêu dùng hoạt động theo hướng nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi của mình chứ không chỉ hoạt động theo hướng xử lý những khiếu nại. Có như vậy, mỗi chị em sẽ dần trở thành một người tiêu dùng thông thái, hiểu biết và sẽ là một tuyên truyền viên giỏi.

ANH DŨNG