Chủ nhật,  26/09/2021

Vốn FDI đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 40 tỷ USD

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, thành phố đã thu hút được thêm 4,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 47% so với cùng kỳ, qua đó nâng tổng số đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn trên địa bàn thành phố lên hơn 40,5 tỷ USD vơi 5.765 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao giấy chứng nhận cho dự án “Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex.” (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Cụ thể, trong năm 2015 trên địa bàn thành phố đã có 566 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 2,87 tỷ USD (so cùng kỳ tăng 31,9% về số dự án và tăng 0,8% về vốn). Ngoài ra, có 181 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 826,3 triệu USD (so cùng kỳ tăng 34,1% về số dự 12 án và tăng gấp 2,2 lần về vốn điều chỉnh).

Các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, mua lại phần vốn góp với 339 hồ sơ; tổng vốn là 5.476 tỷ đồng (tương đương khoảng 260 triệu USD).

Về đối tác đầu tư, Vương quốc Anh dẫn đầu với 10 dự án, vốn đầu tư 1.202,6 triệu USD, chiếm 42,8% tổng vốn; tiếp đến là Hàn Quốc với 120 dự án, vốn đầu tư 465,1 triệu USD (chiếm 16,6%); British Virgin Islands 25 dự án, vốn đầu tư 370,3 triệu USD (chiếm 13,2%); Singapore 83 dự án, vốn đầu tư 140,8 triệu USD (chiếm 5%); Hoa Kỳ 23 dự án, vốn đầu tư 135,1 triệu USD (chiếm 4,8%); Nhật Bản 96 dự án, vốn đầu tư 65,9 triệu USD (chiếm 2,3%)…

Chia theo lĩnh vực đầu tư, hoạt động kinh doanh bất động sản có 13 dự án, vốn đầu tư 1.497,6 triệu USD (chiếm 53,3%); công nghiệp với 63 dự án, vốn đầu tư 767,4 triệu USD, chiếm 27,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; thương nghiệp 165 dự án, vốn đầu tư 167,3 triệu USD (chiếm 6%); hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 125 dự án, vốn đầu tư 169,4 triệu USD (chiếm 6%); thông tin truyền thông 86 dự án, vốn đầu tư 32,1 triệu USD…

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư trong nước, trong năm 2015, thành phố đã có 31.191 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 196.935,6 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 25,6% về số lượng doanh nghiệp và tăng 38,3% về vốn đăng ký).

Ngoài ra, có 42.228 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 145.342,7 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 8,2% về số lượt doanh nghiệp và giảm 9,5% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 342.278,3 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ./.

Theo vietnamplus.vn