Chủ nhật,  18/04/2021

Sản phẩm hoa Đà Lạt xuất khẩu đạt 26 triệu USD

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI - 2015 vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao giá trị sản phẩm hoa Đà Lạt và chủ động hội nhập quốc tế”. Năm 2015, sản phẩm hoa Đà Lạt xuất khẩu đạt 26 triệu USD.

Lâm Đồng hiện có gần 7.600 ha hoa, sản lượng đạt hơn 2,3 triệu cành; trong đó, số lượng xuất khẩu chiếm 10,7%. Đà Lạt là địa phương sản xuất hoa chủ lực của cả tỉnh, chiếm 67% sản lượng. Hoa Đà Lạt trở thành thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hoa Lâm Đồng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đưa ra một số giải pháp phát triển ngành hoa Đà Lạt, Lâm Đồng, như: Quy hoạch vùng sản xuất hoa chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ hợp lý; tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài; xác định thị trường mục tiêu để đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo Nhandan