Thứ năm,  15/04/2021

Năm 2015, sản xuất công nghiệp tăng 9,8%

  

Theo Bộ Công thương, năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,8%, cao hơn nhiều so mức tăng cùng kỳ các năm gần đây, tăng hai điểm phần trăm so với kế hoạch (7,8%). Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung (10,6%), đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của ngành Công thương. Ngành khai khoáng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, sản xuất được giữ ổn định; nhóm mặt hàng cơ khí tăng trưởng khá là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp hỗ trợ bắt đầu xu hướng phát triển. Tình hình tiêu thụ và tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt kết quả khả quan so với năm 2014. Chỉ số tiêu thụ tăng so với cùng kỳ; tồn kho sản phẩm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2015 có chuyển biến tích cực; chỉ số tồn kho tại thời điểm các tháng trong năm duy trì ở mức thấp hơn so cùng kỳ (ở mức 9,5%).

Theo Nhandan