Thứ tư,  14/04/2021

Hải quan TP Hồ Chí Minh thu hồi hơn 750 tỷ đồng nợ thuế

Ngày 2-1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2015 đã thu hồi hơn 750 tỷ đồng nợ thuế, vượt chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 106 tỷ đồng. Cục Hải quan thành phố cũng công khai danh sách 90 doanh nghiệp nợ thuế gần 130 tỷ đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để công tác thu nợ thuế đạt hiệu quả, Cục Hải quan thành phố đã lập quy trình theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế; hướng dẫn các chi cục hải quan thực hiện việc quản lý, theo dõi, phân loại tờ khai còn nợ thuế; tổ chức thu hồi nợ đọng và quyết định cưỡng chế thuế đối với các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của doanh nghiệp nộp thuế.

Đối với số nợ thuế của các doanh nghiệp nước ngoài ngừng hoạt động, bỏ trốn, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã làm việc với các Tổng lãnh sự quán đề nghị hỗ trợ truy tìm giám đốc doanh nghiệp thu hồi nợ thuế. Riêng khoản nợ 908 tỷ đồng, thuộc khoản nợ chưa đến 10 năm, phát sinh trước ngày 1-7-2013, Cục Hải quan thành phố chỉ đạo các chi cục tiếp tục tổ chức thu hồi nợ, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.

Theo Nhandan