Chủ nhật,  26/09/2021
Thu hút đầu tư:

Hiệu quả từ Nghị quyết 06

LSO-Ngày 6/4/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06 về xúc tiến đầu tư giai đoạn 2011-2015. Với định hướng chỉ đạo kịp thời, trong những năm qua, Lạng Sơn đã có những bước tiến dài trong thu hút đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung.
Doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham quan quy hoạch phân khu trục trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – LạngSơn

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp, ngành đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các nhóm nhiệm vụ được tập trung triển khai thực hiện là: lập và rà soát các quy hoạch; xây dựng cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư; củng cố, nâng cấp hạ tầng.

Quy hoạch là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và lập các phương án đầu tư. Bởi vậy, công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới quy hoạch được các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện trên mọi lĩnh vực. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 87 quy hoạch được lập và có 62 quy hoạch được phê duyệt triển khai thực hiện. Các quy hoạch đều được công bố công khai, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các nhà đầu tư.

Cùng với quy hoạch, các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có liên quan trực tiếp với doanh nghiệp tích cực tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Các cơ chế, chính sách nổi bật trong giai đoạn 2011-2015 là bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; giảm tiền thuê đất; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…Ví dụ điển hình là trong giai đoạn vừa qua đã có 29 doanh nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Trong vòng 5 năm qua, tỉnh đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo về công tác này, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thái độ phục vụ và chấp hành kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ. Tỉnh triển khai đồng bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh tin học hóa các dịch vụ, kê khai, đăng ký, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu…

Bà Lương Mai Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và đối ngoại, quảng bá hình ảnh, vận động đầu tư cũng được các sở, ngành tích cực tham mưu, triển khai. Cùng với việc hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh đã  tổ chức 6 hội nghị, hội thảo, ký kết 10 thỏa thuận quốc tế; các cấp, ngành tổ chức 30 hội thảo, ký kết trên 80 văn bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài. Đồng thời cơ sở hạ tầng được củng cố với 884 dự án hạ tầng cấp thiết được triển khai với tổng vốn trên 7,2 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt được bước tiến vượt bậc. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội huy động khoảng 43 nghìn tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 35,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch tích cực, vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, dân doanh tăng đều qua từng năm. Ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh là huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt khoảng 64-66 nghìn tỷ đồng. Đây là con số rất lớn, cao hơn nhiều so với giai đoạn vừa qua. Để thực hiện được mục tiêu này, hiện nay các cấp, ngành đang khẩn trương xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể, tham mưu cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06 trong giai đoạn mới. Đây chính là nền tảng để Lạng Sơn tiếp tục phát huy tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo nguồn lực cho phát triển.

VŨ NHƯ PHONG