Thứ sáu,  16/04/2021

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách tỉnh họp quý IV

LSO-Ngày 7/1/2016, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp quý IV/2015, nhằm đánh giá tình hình hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2015, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đến nay, tổng dư nợ cho vay vốn các chương trình đạt hơn 2.115,5 tỷ đồng, đạt 99,85% kế hoạch, tăng trưởng 12% so với năm 2014. Trong đó, tập trung tăng trưởng ở các chương trình cho vay hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và cho vay hộ mới thoát nghèo. Công tác đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn được phối hợp thực hiện tích cực. Nợ quá hạn giảm được trên 2,56 tỷ đồng so với năm 2014.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu kịp thời với UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để triển khai, thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đến người dân. Trong đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý nợ… Đồng thời, hướng dẫn tận tình, cụ thể đối với các đối tượng vay vốn, giúp họ đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

LÂM GIANG