Thứ hai,  17/05/2021

Ngành Xây dựng triển khai nhiệm vụ 2016

LSO-Ngày 15/1/2016, ngành Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 2016. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 
Đại biểu dự hội nghị trực tuyến ngành Xây dựng tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong năm 2015, ngành Xây dựng đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch kế hoạch; thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu ngành xây dựng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể: các chỉ tiêu phát triển của ngành tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá giá trị sản xuất của ngành tăng 11,4% so với năm 2014, tổng sản lượng xi măng đạt 101% kế hoạch; tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt 35,7%.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, ngay từ đầu năm 2015 ngành xây dựng Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản tổ chức triển khai đưa Luật Xây dựng vào cuộc sống như: cụ thể hóa đơn giá xây dựng mới nhà, công trình, vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư; ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; cấp 155 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phê duyệt đề án thực hiện hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2016 ngành xây dựng chủ động tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng. Về lĩnh vực phát triển vật liệu xây dựng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm sản xuất các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Đặc biệt ngành xây dựng phải quan tâm hơn nữa vấn đề bảo đảm an toàn tại các công trường xây dựng. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược quốc gia phát triển nhà ở.

CÔNG QUÂN