Thứ tư,  19/05/2021

Ngành Công Thương tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Sáng 18/1/2016, ngành Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, ngành Công Thương tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, các huyện và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các trung tâm, đơn vụ trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã thực hiện thành công 12 đề án khuyến công, Trung tâm Xúc tiến thương mại đã hoàn thành chuỗi các chương trình của năm, trong đó có một số chương trình lớn như tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung. Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 3.457 vụ vị phạm và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa tịch thu khoảng 99,3 tỷ đồng.

Hoạt động hiệu quả của ngành Công thương Lạng Sơn đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.013 tỷ đồng đạt 106,6% kế hoạch, tăng 16,7% so với năm 2014. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn được 4.100 triệu USD, đạt 124,6% kế hoạch, tăng 20,5%. Tổng mức bán lẻ và lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 13.700 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, tăng 15%. Trong năm 2016, ngành Công Thương đã đề ra mục tiêu nâng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức 4.310 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 15.280 tỷ đồng và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.700 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành Công thương Lạng Sơn trong năm 2016 cần bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020 để lên kế hoạch hoạt động. Chú trọng đến việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp; nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ và hoàn thiện khu trung chuyển hàng hóa; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý và bình ổn thị trường… 

ANH DŨNG