Thứ sáu,  25/06/2021

Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Ngày 21/1/2016, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Từ đó, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện huy động, cho vay đạt kết quả cao. Tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 16.676 tỷ đồng, tăng 23,3%; dư nợ tín dụng đạt 16.034 tỷ đồng, tăng 30,4% so với năm 2014. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Năm 2016, Hệ thống ngân hàng tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu…

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Trong đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp; không ngừng mở rộng tín dụng, đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; áp dụng các mức lãi suất cho vay hợp lý; quan tâm phối hợp với các ngành thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới… Đồng chí cũng yêu cầu các ngân hàng thực hiện tốt công tác thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

LÂM GIANG