Chủ nhật,  09/05/2021

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 2016

LSO - Ngày 27/1/2016, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016.

               

        Tặng giấy Khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2015

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm 2015, Văn phòng Điều phối đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch, phân công thành viên phụ trách cơ sở; triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn; phân bổ nguồn lực; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện; hỗ trợ phát triển sản xuất… góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2015.

Năm 2016, Văn phòng Điều phối tiếp tục phấn đấu tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cán bộ; phối hợp với các ngành phân bổ nguồn vốn hợp lý; triển khai tốt các mô hình hỗ trợ sản xuất; xây dựng hướng dẫn thực hiện thí điểm khu dân cư kiểu mẫu… Qua đó cùng với các cấp, ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016; thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới tại 5 xã đặc biệt khó khăn; đưa bình quân tiêu chí 1 xã trên địa bàn tỉnh lên 8,5 tiêu chí, tăng 1,1 tiêu chí so với năm 2015.

Nhân dịp này, Văn phòng Điều phối đã trao tặng giấy khen đối với các tập thể, cán nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.

Tin ảnh: Vũ Như Phong