Thứ sáu,  14/05/2021

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Cửa Đông triển khai nhiệm vụ 2016

LSO-Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Cửa Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 
Lãnh đạo công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016

Năm 2015, công ty đã thực hiện được 361 hạng mục công việc gồm: khảo sát thiết kế 261 công trình; tư vấn giám sát thi công 35 công trình; tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp 27 công trình; phòng thí nghiệm 38 hạng mục trong đó dịch vụ thí nghiệm 5 công trình. Tổng doanh thu đạt 25,7 tỷ đồng đạt 114,2% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách hơn 2,7 tỷ đồng.

Bước sang năm 2016, ngoài nhiệm vụ xây dựng thương hiệu duy trì tăng trưởng đối với lĩnh vực sản xuất chính là tư vấn xây dựng công trình xây dựng cơ bản; đơn vị tập trung đưa vào hoạt động trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Ngoài ra, công ty cam thết nộp ngân sách nhà nước đúng hạn, đầy đủ theo quy định, thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi, ổn định thu nhập cho người lao động.

CÔNG QUÂN