Thứ tư,  12/05/2021

Giới thiệu Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO

Sáng 29-1, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo giới thiệu Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF).

Hiệp định TF đặt ra các tiêu chuẩn thuận lợi hóa thương mại rõ ràng, thống nhất, toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế và khi thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các cam kết liên quan đến thương mại khác trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang và sẽ thực hiện. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ rà soát các cam kết của Hiệp định TF chưa được quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Theo Nhandan.org.vn