Thứ hai,  08/08/2022

Thêm 10 nghìn doanh nghiệp, hơn 322 nghìn việc làm mới

Trong quý I năm nay, cả nước có hơn 33 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp đã giải thể là gần 23 nghìn. Như vậy tính chung cả quý đầu năm nay, số doanh nghiệp tăng thêm hơn 10 nghìn so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Tổng cục thống kê, trong quý I năm nay, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là hơn 322 nghìn người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay là 9.376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I là 2.919 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93%.

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm

Theo Tổng cục thống kê, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đã giảm so quý I năm trước. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I ước tính là 2,23%, trong đó khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,87%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi có trình độ đại học trở lên của cả nước là 3,96%, trong đó khu vực thành thị là 3,39%; khu vực nông thôn là 5,29%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm nay ước tính là 1,77%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,77%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,25% (Tỷ lệ thiếu việc làm của quý I/2015 tương ứng là 2,43%; 1,15%; 3,05%).

Doanh nghiệp lạc quan hơn trong quý II

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2016 của Tổng cục thống kê, cho thấy: Có 29,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay khả quan hơn quý trước; 27,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 43,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý II so với quý I năm nay, có 53,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong đó, 54,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất sẽ tăng lên; 10,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định. Hơn 50% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng quý II cao hơn quý I; 38,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và chỉ có 11,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Theo Nhandan